Hyundai H1 (Хендай) 7 посадочных мест.

IMG_0958 IMG_0956 IMG_0954 IMG_0952 IMG_0950 IMG_0960 IMG_0959 IMG_0963 IMG_0966 IMG_0968